Room Mocnik
Ulica Tolminskega punta 1, 5220 Tolmin

Telephone:
00386 41 344 987
00386 41 709 238
00386 51 310 365
E-mail: sobe.mocnik@gmail.com